Az igazi módszer dícsérete

Úgy látszik, hogy a mese még találóbban és világosabban is alkalmazható az emberi életre, úgyhogy eleven képet kapunk mindenről, ami eddig a világon érthetetlen módon történt, azonban az isteni bölcsesség terve szerint tekintve világosabbá válik.

Egész Krétának ama híres királya, Minosz, a mindenség királyát, Istent jelképezi. Mikor ennek képmását, Pasziphaét, vagyis az embert az alvilági Bika, azaz a Sátán megrontotta, ebből a szerencsétlen frigyből egy szörnyeteg született, a Minotaurosz, azaz az isteni és sátáni magból létrejött bölcsesség, mely felül ugyan szép és égi alakot, isteni hasonlóságot mutat, alul azonban valami földit és rútat, valami brutálisat hordoz. Tudniillik istenek akartunk lenni, de ördögi formában: Istenhez hasonlók a mindentudás birtokában, ördöggel egyenlők az engedelmesség megtagadásával. A mindenség királya büntetésül az Örömök Kertjét Labürinthosszá változtatta számunkra, melyben a mindentudásra törő testi ember kezdettől végezetig nem találja meg Isten műveinek okát, melyeket e világban munkál. (Péld. 3, 11.)

Íme, Salamonnak tanúságtétele szerint a világ valóban egy nagy Labürinthosz, mely az összes kisebb útvesztőket magában foglalja. Mert bizony kisebb útvesztő labirintusokat is végig kell bolyonganunk, kinek-kinek a magáét. Kétségbe vonod? Ne tedd! Mert nincs a világon nagyobb igazság, mint az, hogy (miként a világ folyása mutatja) minden embernek életpályája a valójában a legszövevényesebb labirintus (így a gazdálkodónak az ő gazdál­kodása, a politikusnak az ő politikai tevékenysége, a hittudósnak az ő teológiája, a jogtudósnak az ő jogtudománya, az orvosnak az ő orvostudománya, a bölcselkedőnek az ő filozófiája, a logikusnak az ő logikája, a nyelvtudósnak az ő nyelvtudománya, és így tovább), labirintus, mely telve van (Vergilius szerint) végeérhetetlen, sőt (Catullus szerint) észrevehetetlen útvesztőkkel. Ezért a legtöbben nem találják meg a kivezető utat, és vagy éhen vesznek, nem telve be mindhalálig az igazi tudománnyal és tiszta vá­gyakkal, vagy pedig a szörnyeteg zsákmányául esnek, azaz végzetes tévtanításokba sodródnak, és aztán pártokra szakadva gyűlölködés, viszálykodás és kölcsönös gyilkolás közben dühödten marják egymást, ahogy világszerte látható az államokban, egyházakban és iskolákban.

Thészeusz athéni királyfi azokat az embereket jelképezi, akikben megvan az igazi bölcsesség szeretete. (Hiszen a görögök Minerva istennőt, akit ők a bölcsesség istennőjének tartanak, Athenának nevezik.) Megtörténhetik, hogy a bölcsesség. eme fiai is akár az emberi elme vele született kíváncsisága, akár a zűrzavaros élet más csábítása miatt ama világi labirintusokba kerülnek, de ezeken megkönyörül az örök király leánya, a mindent alkotó, megtartó és jobbító Bölcsesség, és segítséget nyújt nekik, hogy kiszabaduljanak az útvesztőkből, ahogy mondom, egyszerű, de célirányos, és a fonal által igen találóan jelképezett eszközzel. Lehet-e ugyanis egyszerűbb dolgot gondolni a fonalnál? Hiszen ezen nincsenek kibogozhatatlan csomók, a hosszúságon kívül semmi más kiterjedés, és a tartósságon kívül semmi más erő nincs benne. És valami ilyenféle egyszerű és célravezető dolog az is, amit minden zűrzavar ellenszeréül ajánl nekünk az isteni böl­csesség mindenütt az ő szavával

“Az egyszerűség és az igazság ereje őrizzen engem!” – mondja Dávid. (Zsolt. 28, ’21.) – “Márta, Márta, te sok dologgal törődöl – mondja Krisztus -..1de csak egy dolog szükséges.” (Lukács 10, 42.) Majd ismét: “Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok, és hordjátok a terhet, és én meg­enyhítlek titeket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű: és nyugalmat fogtok találni lelketeknek.” (Máté 11, 28.)

És ismét: “Testednek mécse a szemed: ha a szemed tiszta, egész tested fénylik.” (Máté 6, 22.) – És Salamonnál ez van: “Aki egyszerűen jár, az biztosan jár.” (Péld. 10, 9.) – Szóval: az egyszerűség, az egyenesség, az egység vagy egyenletesség, a szelídség és alázatosság – erények, melyek hivalkodó kérkedés nélkül csupán a dolgok lényegét nézik és keresik mindig – ,ezek azok az eszközök, melyekből minden emberi zűrzavar számára orvosszert készít az isteni bölcsesség. Kívánjátok, hogy példákkal igazoljam ezt nektek? Megvilágítom néhány példával. .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*